Magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai. Biológiai kislexikon | Digitális Tankönyvtár


T 2,4,5-T 2,4,5-T 2,4,5-triklórfenoxiecetsav: szintetikus auxin, melyet korábban széles körben használtak, mint herbicidet és lombtalanítót.

Az oszteokondrozissal rendelkező sémák megépítése

Használatát számos országban betiltották, mivel szennyeződésként egy dioxin nevű mérgező anyagot tartalmazott. A szívverés sebességét a szimpatikus izgalom fokozza, míg a paraszimpatikus izgalom lassítja.

magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai terápia hipertóniás vizsgálatok

Munkavégzés ideje alatt a szimpatikus idegi aktivitás fokozódik, és ennek következménye a tachikardia: a szívverés üteme elérheti a ütést is percenként sőt, rövid időre még a et is. A szívgyorsulás ugyanis mindig a diasztole idejének a rovására történik a szisztole ideje nem tud rövidülni ; márpedig ezen idő alatt áramlik a vér a szív koszorúsereiben, vagyis akkor kap a szívizom tápanyagokat és oxigént.

A szívhez futó paraszimpatikus idegrostok aktivitása tehát védi a szívet attól, hogy elegendő tápanyag és oxigén nélkül végezzen nagyobb munkát hosszabb időn át. A poikilotermekéhez képest a homeotermek endotermek anyagforgalmára jellemző: a gyorsult anyagcsere termeli meg azt a plusz hőenergiát, ami szükséges a testhőmérsékletük állandóan magasabb szinten tartásához.

Magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai, hogy egy tachimetabolikus állatnak az anyagcsere-sebessége legalább ötször akkora, mint egy ektoterm poikiloterm vagy termokonformer állaté ugyanakora testtömeg esetében. Ez azt jelenti, hogy magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai tápanyagot és oxigént magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai kell fogyasztania, továbbá a légzésének, az emésztésének és tápanyag-felszívódásának, a vérkeringésének is igazodnia kell e nagyobb igényekhez.

A folyamat első fázisában mikrobák és egyéb szaprofita szervezetek a test lágy részeit eltávolítják. A megmaradt kemény részek, mint például a csontok, mészvázak, azután szétesnek, feldarabolódnak, majd a víz vagy a szél elmossa, vagy elfújja őket arról a helyről, ahol az élő szervezet elpusztult.

A sodródás során más szilárd anyagokhoz ütközve kopnak, éles felszíneik lecsiszolódnak. Gyakran hordalékrétegek alá kerülnek, ahol ellenálló-képességüktől függően kisebb nagyobb mértékben szétlapulnak, vagy belső üregeik körül megroppannak. A maradványok kémiai összetétele is megváltozhat: például az aragonit mészváz kalcittá alakul át.

A karbonátok megszilárdulása a mészváz üregében gyakran megakadályozza a váz összeroppanását. Azokat a kémiai és fizikai folyamatokat, amelyek egy élő szervezet eltemetődését követik diagenezisnek kőzetté válás nevezzük.

Ezen évezredekig vagy évmilliókig tartó folyamatok ismerete lehetővé teszi az ősmaradványok teljesebb és pontosabb értékelését. A viselkedésben mindenféle magatartás lényeges eleme: a külvilág tárgyaihoz képest a testhelyzett fenntartásának képessége, illetve a célbavett tárgyak eléréséhez szükséges testtartás felvétele és részben mindennek tudatosulása is: tudjuk, hogy hol vagyunk, milyen körülmények között, milyen nap vagy évszak van, stb.

Ezért a tájékozódásnak két aspektusát szokás megkülönböztetni: az elsődleges a pozícionális és a másodlagos a célorientáció. A testtartási orientációk vezetik az állatot a helyes testhelyzet és —tartás felvételére és fenntartják a fizikai egyensúlyát is.

Hirudoterápia - a sinusitis piócák kezelése

Ebbe tartozik bele a gravitációval szembeni testtartás megőrzése egyensúlyozás és ennek megőrzése a legkülönfélébb mozgások és helyváltoztatások során is. A célra irányuló tájékozódás a külső célokkal mint mondjuk a táplálék- vagy vízforrás, szociális társ vagy ivari partner kapcsolatos testtartás felvételét és a célirányos mozgásokat péládul helyzet- és helyváltoztatásokat jelenti.

A testtartási orientáció szorosan összefügg azon testhelyzetek és —tartások preferenciájával, ami az egyes fajok jellemzője. Ez nagyon fontos szempontja az álcázásnak rejtőzködésnek és kapcsolatban lehet a test színváltozásaival is. A fakérgen pihenő lepke nehezebben fedezhető fel, ha úgy helyezkedik el a kérgen, hogy a színmintázata egybeolvad a kéreg rovátkáival, mert ekkor a lepke belesímul a háttérbe és a ragadozója nem tudja önálló egységként kiemelni.

  • A hipertónia megszabadulásának módjai
  • Magas vérnyomás 2 fokos tünetek és kezelés
  • Az oszteokondrozissal rendelkező sémák megépítése Osteochondrosis Az osteochondrosis a hátsó egyik leggyakoribb krónikus betegsége.
  • A sportmozgások biológiai alapjai

A pozícionális orientáció gyakran a látó- vagy mechanikai érzékszervekből érkező negatív visszacsatolás felhasználásával tartható fenn. A cél felé tájékozódásban szerepel egy térben elkülönülő célpont, ami lehet közeli vagy távoli is. A közeli orientációban közreműködhet a céllal való közvetlen érzékelési érintkezés, míg a távoli tájékozódásban közvetlen érintkezés nincs, ám szerepelhet benne navigáció és vándorlás.

A célorientáció része lehet a környezeti ingerekre adott olyan egyszerű válaszreakció, mint a a növények vagy állatok taxisaiaz állatok kinézisei. A tájékozódási reakciók nem teljesen reflexes természetűek, mert az orientációs cél változására is képesek reagálni, sőt, tekintetbe tudják venni azt is, hogy a cél érzékelési változását a cél tényleges mozgása vagy a saját mozgások idézte-e elő.

Magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai a jelenség a reafferencia hipotézisével magyarázható, ami szerint amikor egy állat a saját mozgásirányát szándékozik megváltoztatni, az elméje megkonstruálja a változás várt következményeinek idegi reprezentációját; ha a tényleges következmények illeszkednek a várt következményekkel, akkor különbségi hiba reprezentáció nem jön létre és az elme nem külső mozgásként értelmezi az érzékelt változást.

A reafferencia nem csak a látásra alkalmazható, hanem a tájékozódás és a helyváltoztatás sok vonatkozására. Az állat bármilyen saját mozgása olyan következményeket hoz létre, amelyeket meg kell különböztetni a külvilágban zajló és tőle független változásoktól. A bonyolultabb idegi szerveződésű állatok tájékozódása egyre fokozódó mértékben veszi igénybe a pozícionális és a célorientáció céljaira az emléknyomokat lásd emlékezet is.

A molekuláris szintű orientációt az illeszkedő makromolekulák doménjainak felismerése speciális másodlagos kémiai kötések egyedi mintázatainak kialakulása a molekularészek között hozza létre. Főleg fehérjék, illetve nukleinsavak képesek egymáshoz, illetve meghatározott nukleinsav-szekvenciákhoz bizonyos fehérjék például a transzskripciós faktorok tudnak megfelelőképpen orientálódni. Az egész modern molekuláris biológia alapjait ezek a makromolekuláris felismerések és orientációk jelentik.

Egyes területeken, például északkelet Szibériában a tajgát lombhullató fenyőfélék és lombhullató magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai pl. A tajga legnagyobb részén a föld egy méternél nagyobb mélységben állandóan fagyott, ami megakadályozza a csapadék elszivárgását a talajban. Emiatt a mélyebb fekvésű területeken lápok alakulnak ki. Az év legalább hat hónapjában a hőmérséklet nem emelkedik fagypont fölé, de a vegetációs időszak csak hónapig tart.

Biológiai kislexikon

A tajga talaja savas és terméketlen. Vesd össze tundra.

magas vérnyomás egy orvos szemével

Ezzel az elrendezéssel képes a növény a reggeli és az esti napsütést is teljes mértékben kihasználni, az erős nappali napfényt azonban elkerüli. Jó példa erre a puszták tájoló növényei Silphium laciniatum. A talaj képződése függ az anyakőzettől vagyis attól az eredeti kőzettől, amelyből a talaj részecskéi mállás útján származnaktovábbá az éghajlattól, a terület helyrajzától, a talajban található és működő élő organizmusoktól, továbbá attól az időtől, ami alatt a talaj fejlődött.

A talajokat gyakran osztályozzák a szerkezetük és szöveti felépítésük alapján. A talaj szerkezete attól a módtól függ, ahogyan az egyes talajrészecskék egymáshoz kötődnek talajaggregátumokat létrehozva. A talajrészecskék humusszal, szervetlen sókkal és nyálkás anyagokkal cementálódnak össze különböző magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai és alakú talajmorzsákat alkotva. A talajszerkezet típusai lehetnek lemezesek, tömbösek, szemcsések vagy rögösek. Egy talaj textúrája a benne levő különféle részecskeméretek arányát jelenti.

A négy fő textúra-osztály a homok, az iszap, az agyag és a vályogamelyek közül általánosságban az magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai a legjobb mezőgazdasági talaj, mivel az összes részecskeméret keverékét tartalmazza.

A lumbális gerinc osteochondrosisának kezelésének jellemzői

A talaj függőleges metszetén profilján gyakran több vízszintes réteget lehet megkülönböztetni — ezek a talajszintek vagy talajhorizontok.

A talajok többségében négy talajszintet szokás megkülönböztetni: a legfelső A szint feltalaj nagy mennyiségű szerves anyagot tartalmaz, az alsó részén a lebomlott szerves anyaggal, a humusszal; az alatta található B-szint vagy altalaj már kevesebb szerves anyagot tartalmaz és erősen kilúgozott a sóit a víz kimosta ; a C szint málló kőzetből áll; a D szint pedig az anyakőzet. A talajokban található anyagok mozgását erőteljesen befolyásolja a talajvíz mozgása és a talaj élőlényeinek tevékenysége.

Az előbbi függ az éghajlattól és az időjárástól, az utóbbi meg a talajban élő organizmusok fajaitól és a fajokon belül az egyedek számától. A kellően hosszú több ezer éven át zavartalanul fejlődött talaj nagyjából egyensúlyba kerül az éghajlat és a rajta élő élővilág tényezőivel; ekkor a talaj támogatja a növényi életet és így áttételesen az állati életet is.

A megművelt talaj csak a megfelelő művelés esetén őrzi meg termékenységét; ennek hiányában leromlik és lepusztulhat főleg a szél és a víz hatására; lásd talajerózió. A csapda, mely valamilyen csalit is tartalmaz, egy cseréppel lefedhető, amit a földfelszín felett kövekkel stabilizálhatunk; így az esővíz nem juthat be a csapdaedénybe. Például a heves esőzések kombinálódva az magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai tevékenységgel pl. A talajerózió mezőgazdasági földek elvesztéséhez és — beavatkozás hiányában — végső soron elsivatagosodáshoz vezethet.

Ennek következtében elromlik a két lánc szintézisének egymáshoz viszonyított sebessége: a hemoglobinban emiatt nem arányban lesznek jelen az magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai és a β globin láncok, és ennélfogva a hemoglobin nem látja el normálisan a funkcióját. A taéasszémia vérszegénységet és magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai mutatkozó elmaradást okoz.

magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai 4 magas vérnyomás kockázati csoport

Ezek általában magas és karcsú szárak, és a támasztó gyökerek egyre magasabbról nőnek, ahogyan a szár megnyúlik, mint ahogyan a kukorica esetében is. A sokféle trópusi fa törzsének alapjánál fejlődő póznagyökerek hasonlítanak ezekhez, de ezek inkább laposabbak.

Megfelelő eljárással nincsenek komplikációk.

A mangrove gyökerek vaskosabbak a támasztógyökereknél. Ezek a mangrovefák tövénél alakulnak ki, és a láp puha iszapjában szilárd rögzítést biztosítanak. A nukleolusz organizáló régiók, például egyetlen riboszomális RNS-nek rRNS akár másolatát is tartalmazhatják, tandem elrendezésben. A hiszton fehérjék génjei is tandemben találhatók meg. Ez az elrendezés biztosítja, hogy a sejt nagy mennyiségű génterméket szintetizáljon.

magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai asparkam magas vérnyomás

Feladata bizonytalan: a kellemetlen íz elriasztja a legelő állatokat, vagy akadályt jelent a kórokozó baktériumok behatolásával szemben. Néhány tanninféle kereskedelemi haszonnal bír, nevezetesen a bőr- és a tintagyártásba használják.

Gyakran nehéz megkülönböztetni az egyedfejlődési éréstőlamikor is a viselkedésváltozást az idézi elő, hogy az állat szervezete minőségileg új egyedfejlődési állapotba megy át. Biológiai értelemben az egyedi élet során szerzett modifikációk egyik típusa, amely lehetővé teszi a környezet tényezőihez való gyors másodpercek, percek, órák alatt történő alkalmazkodást.

Mivel modifikáció, az utódokra nem örökíthető.

magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai magas vérnyomás hogyan kell kezelni a népi gyógymódokkal

A tanulás teszi lehetővé, hogy egy állati egyed hajlékonyan reagáljon azokra a helyzetekre, amelyekkel találkozik. A tanulás képessége a különböző fajokban széles körben változik, és maga is a faj környezetéhez történt evolúciós alkalmazkodás eredménye. Ezért például a patkány könnyen tanulja meg a térbeli tájékozódást szagok és zamatok alapján, de rosszul tanul színek és mintázatok alapján.

A madarak viszont, mivel jó színlátók, könnyen tanulnak színek és mintázatok segítségével, míg az ízlelés és a szaglás közvetítésével zajló tanulási képességeik igen gyengék. A viselkedési szinten a tanulásnak számos különféle kategóriáját vagy modelljét fedezték fel, illetve javasolták; köztük a legfontosabbak a következők: megszokás habituációérzékenyítés szenzitizációasszociatív tanulás különféle kondícionálások útján, mint klasszikus kondícionálás, instrumentális vagy operáns kondícionáláspróba-szerencse tanulás, belátásos tanuláslátens tanulásbevésődésmegfigyeléses és utánzásos tanulás.

Fiziológiai szinten a tanulás a központi idegrendszerben található idegsejtek összeköttetéseinek megváltozását jelenti, a szinaptikus ingerületátvitel rövid vagy hosszabb ideig tartó megváltozásaival függ össze lásd szinaptikus plaszticitás. A megváltozott átvitelű szinapszisok új és új neuronköröket hoznak létre; a megváltozott neuronkörök módosult szinaptikus magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai mintázata az emléknyom, ami a tanulás során jön létre lásd emlékezet.

A tanulás eredménye vagy következménye az emlékezet. Lásd magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai és ábrák. A tanulás növelheti az esélyeit arra, hogy táplálékot szerezzen, hogy elkerülje a ragadozóit, és hogy általában alkalmazkodjék a környezetének más, gyakran megjósolhatatlanul változó tényezőihez.

A z asszociatív tanulás jelentőségét a viselkedés egyedfejlődési kialakulásában különösen hangsúlyozták az amerikai és az orosz kísérleti behaviorista pszichológusok, mint John Magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai. Watson -Burrhus F.

Skinner -valamint Ivan Petrovics Pavlov -akik az állatok viselkedését gondosan ellenőrzött laboratóriumi körülmények között tanulmányozták. Ezeket az állatpszichológiai munkákat mások, főleg az etológusok akik az állatok viselkedését a természetes környezetükben szeretik vizsgálni, és akik a viselkedés fejlődésében inkább a veleszületett mechanizmusokat, mint az ösztönöket hangsúlyozzákmegbírálták, mondván, tripla gyógyszer magas vérnyomás ellen az ingerhatás és az állategyed válasza között csak mechanikus kapcsolatot tételeznek fel.

E kezdetben konfliktusban levő két megközelítés szintézise mára létrejött: eszerint a tanulás az állati egyedfejlődés életfontosságú aspektusa, amely az állategyed környezetének hatásaira válaszul jön létre, de a tanulás kereteit és korlátait az egyed magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai jelöli ki.

Ezért azután a fiatal állatok nagyon fogékonyak az ingerhatások igen széles tartományára, de örökletes hajlamaik vannak az életbenmaradásuk és reprodukciójuk számára legfontosabbakra reagálni például az anyjukból eredőkreamelyeket a faj evolúciója és az ökológiai magas vérnyomású glaukóma formáltak ki. Kondícionálás A kondícionálásnak vagyis a feltételes reakciók létrejöttének magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai kialakulásának klasszikus kimutatását Ivan Petrovics Pavlov orosz tudós végezte el az as években.

Ő azt mutatta ki, hogyan tudják megtanulni a kutyák társítani asszociálni a táplálkozás szempontjából kezdetben közömbös csengőhangot a táplálék adásával, majd a csengőhang és a táplálékadás többszöri társítását követően hogyan fog fokozódni a nyálelválasztásuk gyomornedv-elválasztásuk már csak a csengő hangjára is.

Vagyis hogyan vált a kezdetben közömbös hanginger a táplálék jelzőjévé. Mérte a kutyák által termelt nyál mennyiségét, és kimutatta, hogy ez nem csökken azzal, hogy a társítások sorozatát követően már csak a csengőhangot adjuk. Vagyis a magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai kondícionálódott arra, hogy egyedül a csengőhangra is a nyálelválasztás fokozódásával reagáljon. Az ilyen tanulás igen széles körben elterjedt az állatok között.

A Pavlov elvégezte kísérletek pozitív kondícionálást jelentenek mert az állat pozitívan reagál egy kezdetben közömbös, majd jelzővé váló ingerre ; de negatív kondícionálás is előfordulhat. Például egy fiatal magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai gyorsan megtanulja, hogy az elméjében társítsa egyes lepkék hernyójának fekete-narancsvörös színmintázatát az elfogyasztása után fellépő rosszulléttel, és ezért a jövőben elkerüli az ilyen színmintázatú hernyók bekebelezését.

Például az éhes macskát behelyezik egy dobozba, ahonnan csak akkor tud magas vérnyomás elleni gyógyszerek otthon, ha az ajtót nyitó zsineget meghúzza, és akkor hozzáfér a látott táplálékához lásd az illusztrációt.

A magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai az állat felderítésbe kezd: körbejár, szimatol, karmolászik, egyes tárgyakat a mancsával megtapogat stb. Egyszer azután véletlenszerűen meghúzza a zsineget és kijut a dobozból. Ez a viselkedés instrumentális, mert valamilyen eszközt instrumentumot használva biztosítja a jutalmat.

Mi segít a gerinc osteochondrozisában?

Az ezután következő alkalmakkor a dobozban levő macska figyelme egyre nagyobb mértékben összpontosul a zsinegre, egyre kevesebb időt tölt a dobozban és végül a dobozba kerülve egyenesen a zsineget húzza meg és kijut onnan. Belátásos tanulás Csimpánzok képesek megtanulni, hogyan rakjanak egymásra ládarekeszeket vagy dobozokat, amelyek tetejéről elérhetik a számukra másképp elérhetetlenül felfügesztett banánokat, vagy hogyan manipuláljanak olyan rudakat, amelyek összeillesztésével elérhetik az egyébként hozzáférhetetlen banánköteget.

Köhler szerint egy csimpánz látszólag hirtelen képes megoldani az ilyen komplex feladatot, mintha a probléma mentális megfontolása után hirtelen belátná annak összefüggéseit. Ám az ilyen bonyolult tanulás a korábbi próbálkozások és hibázások tapasztalataiból építkezik vagyis megelőző instrumentális vagy operáns kondícionálások nélkül nem jön létre ; a csimpánzok esetében korábban már játszottak rekeszekkel, dobozokkal és botokkal, sőt, a saját környezetükben a botokat még termeszhalászó eszközként is képesek manipulációval átalakítani ahogy ezt Jane Goodall megfigyelései óta tudjuk, Bevésődés imprinting A tanulásnak ezt a formáját fiatal fészekhagyó állatokban, főleg madárfiókákban figyelhetjük meg; de mutatják a bevésődést más fészekhagyók is.

A szülői bevésődés során az életük egy igen korai kritikusan érzékeny periódusában kötődést alakítanak ki az anyjukkal, ezzel biztosítják maguk számára, hogy gondozzák őket és ők meg ne veszítsék szem elől az anyjukat. Így a kiscsirkék vagy a kiskacsák azt az első nagy mozgó tárgyat fogják követni anyjukkéntamellyel először találkoznak a kikelésüket követő néhány órán belül. Ez a normális természetes viszonyok között valóban az anyjuk, de a mesterséges körülmények között keltetett fiókák akár fából készült csalétek figurákra, sőt, akár még emberekre is imprintálódhatnak — ahogy ezt az as években kislibákon és kiskacsákon Konrad Lorenz kimutatta.

A bevésődés az egyedfejlődésnek egy különlegesen érzékeny időszakában következik be; az állatnak a bevésett magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai vagy tárgyhoz való kötődése a felnőtt életében is tarthat. A tápanyagokat a sejtek közvetlenül fel tudják használni — azok átalakításaival — energia felszabadítására vagy a saját anyagaik komponenseinek előállítására. Az állatok esetében a szerves tápanyagok magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai rejlenek a táplálékban vagy abból előállíthatók lásd organotróf táplálkozás ; lehetnek fő tápanyagok, vagyis szénhidrátok, fehérjék lásd még esszenciális aminosavak és lipidek lásd még esszenciális zsírsvakvalamint kiegészítő tápanyagok, mint vitaminok és bizonyos ásványi anyagok ezek energiát és strukturális alkotórészeket nem szolgáltatnak ugyan, de alapvetően szükségesek az energiát és szerkezeti komponenseket is szolgáltató fő tápanyagok és más metabolitok átalakulásaihoz lásd még esszenciális elem.

Mini kirándulás a hirudoterápia történetébe

A növények tápanyagai szervetlenek, a légkörben található szén-dioxid és a gyökerek által a talajoldatok vize és ásványi anyagai jelentik azokat; ezekből a növény fotoszintézissel hozza létre a szerves anyagait, amelyeket már az állatokhoz hasonló módon használhat föl lásd autotróf táplálkozás. A növényi tápanyagok lehetnek makrotápanyagok és mikrotápanyagok. A kemoszintetizáló baktériumok kemoszintézissel hozzák létre a szerves anyagaikat a növényekéhez hasonló szervetlen tápanyagokból; de léteznek fotoszintetizáló és organotróf baktériumok is.

A gombák tápanyagai szervesek, de már holt anyagok vagyis a gombák organotróf táplálkozású szaprofág lények. Például az állatokban a zsír a zsírszövetben raktározódik, a szénhidrát — glikogén formájában — a májban, az izomsejtekben található.

magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai Latin magas vérnyomás

A szárazföldi állatok inkább zsírt, a vízi állatok viszont inkább glikogént raktároznak. A növényekben a keményítő a fő raktározott vegyület az áttelelő szervekben és a magvakban amelyekben a csírázáskor mozgósítódik.

magas vérnyomású piócák megkötésének pontjai hogyan kell szedni a spirulinát magas vérnyomás esetén

Az olajok is jelentős raktározott tápanyagok egyes növényfajokban például az olajos magvú növényekben, mint milyen a repce, a napraforgó. A tápanyagok elraktározása és a raktárakból a felszabadítása rendszerint hormonális hatásokra történik. Lásd az illusztrációt!

Az állatok többségében az emésztőcső két nyílással rendeklkezik, ezek a táplálékfelvételre szolgáló szájnyílás és a salakanyagok eltávolítására való végbélnyílás anus. Az egyszerűbb testfelépítésú állatok, mint pl. A táplálék felvétele és a salakanyagok leadása egyaránt ezen keresztül történik. Az egészen finom változata az érintés; hozzá képest erőteljes változata a masszírozás.

A tapintás érzékszervei a bőrben találhatók, az emberben például az ujjak végein és az ajkakon koncentrálódnak, de igen sűrűn fordulnak elő az ivarszervek bőrében is. A tapintás érzékszervei a bőr finom nyomásával és az érzékelendő felületen való mozgatásával ingerelhetők.